czwartek, 09.02.2023r.
Imieniny: Bernarda, Eryki, Rajmunda

2011-03-03

Walne zgromadzenie członków AK Stomil.

Zarząd Automobilklubu “STOMIL” w Dębicy na posiedzeniu w dniu 2 marca 2011r. postanowił w trybie § 22 pkt  3  Statutu Automobilklubu “STOMIL” w Dębicy, zwołać na dzień 30 marca 2011r. Walne Zebranie Członków Automobilklubu “STOMIL” w Dębicy.

Zebranie to odbędzie się w sali Restauracji “STOMILANKA” w Dębicy ul. Lisa 1 o godzinie 17.
 
Porządek Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków. (3 osoby)
 5. Wybór komisji wyborczej (mandatowej). (3 osoby)
 6. Sprawozdanie z działalności Automobilklubu „Stomil” Dębica w okresie kadencji 2007-2011.
 7. Wręczenie wyróżnień i odznaczeń.
 8. Wystąpienia zaproszonych gości.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 11. Dyskusja.
 12. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres 4-letniej kadencji.
 13. Wybory nowych władz Automobilklubu na następną kadencję oraz delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZMot: zarządu (9 osób), Komisji Rewizyjnej (3 osoby), Sądu Koleżeńskiego (3 osoby) oraz delegata na Zjazd Okręgowy  PZMot (1 osoba).
 14. Posiłek.
 15. C.d. dyskusji.
 16. Ogłoszenie wyników wyborów.
 17. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 18. Zakończenie zebrania.

pp

Do pobrania:

lista_uprawnionych.xls

Nasi partnerzy: