czwartek, 09.02.2023r.
Imieniny: Bernarda, Eryki, Rajmunda

2011-10-16

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie „Automobilklub „STOMIL” w Dębicy wygrało Konkurs ogłoszony przez Zarząd Powiatu Dębickiego, na zorganizowanie imprezy szkoleniowo-konkursowej  dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu dębickiego pn „Organizacja imprez, szkoleń konferencji i konkursów propagujących wiedzę o bezpieczeństwie publicznym” .      

Do udziału w Turnieju zapraszamy  3 osobowe drużyny szkól, podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z powiatu dębickiego. Turniej ma charakter imprezy szkoleniowo-turniejowej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz z pokazem praktycznego ratownictwa medycznego z udziałem wyspecjalizowanych służb ratowniczych, która odbędzie się w dniu 22 października 2011 r na obiekcie  Zespołu Szkół w Januszkowicach – gmina Brzostek.

Turniej organizujemy dla reprezentacji szkolnych w III kategoriach wiekowych tj, na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się na drogach publicznych Przewidujemy  udział po 8 szkolnych reprezentacji (3 osobowych wraz z opiekunem) z każdego typu szkół, Turniej będzie się składał z dwóch etapów:

I etap szkoleniowy- dla wszystkich uczestników imprezy.  Przeprowadzony będzie  przez funkcjonariuszy Policji z Wydziału prewencji i ruchu drogowego oraz Komisarzy sportowych Klubu. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się przepisami ruchu drogowego oraz wezmą udział
w prezentacji-pokazie udzielania praktycznej, pierwszej pomocy ofiarom wypadku drogowego przygotowanego przez ratowników medycznych Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej oraz SP ZOZ w Dębicy. Czas szkolenia – 45 min i prezentacji - 30 min.

II etap konkursowy- będzie składał się z dwóch części.  W pierwszym - odbędzie się test pisemny obejmujący 20 pytań z zakresu przepisów i zasad z prawa o ruchu drogowym. Dla uczestników z grona szkół podstawowych - test jednokrotnego wyboru, dla pozostałych test    wielokrotnego wyboru.     W drugim - test sprawnościowy, przejazd rowerami z elementami toru przeszkód w   miasteczku ruchu drogowego  z oceną prawidłowego zachowania się w trakcie  przejazdu. Organizator udostępnia i zapewni odpowiednią ilość rowerów min. składaki i  rowery do  jazdy górskiej do wyboru, przez uczestników konkursu wraz z kaskami.

Zgodnie z regulaminem turnieju, suma punktów uzyskanych z testu pisemnego oraz oceny
z testu praktycznego – decyduje o kolejności najlepszych reprezentacji szkolnych oraz w klasyfikacji indywidualnej z poszczególnych typów szkół z terenu powiatu dębickiego (szczegóły w Regulaminie Turnieju BRD – w załączeniu).   

Nabór uczestników nastąpi  na podstawie zaproszeń do udziału w turnieju skierowanych do wszystkich szkół na terenie powiatu. Kwalifikacja drużyn szkolnych do imprezy odbędzie się na podstawie  formuły- pierwszych w kolejności 8 zgłoszeń, po wstępnej weryfikacji prawidłowych pisemnych zgłoszeń przez Zarząd Klubu.

Nagrody:

W poszczególnych kategoriach typów szkół (klasyfikacja drużynowa) :

I – kategoria szkół podstawowych – miejsca od 1 do 3 – puchary dla szkół

II- kategoria szkół gimnazjalnych – miejsca od 1 do 3 - puchary dla szkół

III- kategoria szkół ponadpodstawowych – miejsca od 1 do 3 – puchary dla szkół

W tej kategorii przewidujemy łącznie 9 szt. pucharów oraz 3 puchary dla zwycięzców indywidualnych w poszczególnych kategoriach typów szkół, oraz nagrodę specjalną – rower.

W kategorii – klasyfikacji indywidualnej – dla najlepszych uczniów w każdej kategorii – dyplomy uznania.

Po części eliminacji pisemnych, przewidujemy posiłek regeneracyjny dla wszystkich uczestników  turnieju, opiekunów, gości oraz organizatorów oraz poczęstunek gorącymi napojami.

W ostatniej części imprezy-konkursu Starosta Dębicki, Burmistrz Pilzna, Komendant Powiatowy Policji oraz Prezes Klubu dokonają wręczenia wyróżnień dla najlepszych ekip/drużyn oraz indywidualnych zawodników z poszczególnych kategorii.

Na zgłoszenia drużyn  na załączonym formularzu oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12 października2011r. Zgłoszenia prosimy kierować pocztą na adres klubu:

Automobilklub „STOMIL” w Dębicy

ul. Kochanowskiego 5

39-200 Dębica

Do dnia 17 października 2011r.  Dyrektor szkoły otrzyma zawiadomienie-potwierdzenie o zakwalifikowaniu drużyny z szkoły w turnieju.

Komunikat specjalny dotyczący organizacji Turnieju BRD w Januszkowicach

Z przyczyn niezależnych od organizatora,  Automobilklub STOMIL w Dębicy w porozumieniu z współorganizatorami Turnieju, uprzejmie informuje, że Turniej BRD w dniu 22 października 2011 r .został organizacyjnie przeniesiony z  Zespołu Szkół w Januszkowicach,  do m. Brzostek. Turniej odbędzie się na terenie:

Publicznej  Szkoły Podstawowej

im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Szkolna 13

39 - 230  Brzostek

tel. (014) 68-30-313

 

Za zaistniałą zmianę organizacyjną serdecznie uczestników i gości przepraszamy.

Podany program oraz regulamin zawodów nie uległ zmianie. Zapraszamy do udziału w imprezie.

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień organizacyjnych udziela Pan Skawiński Stanisław - tel. 501 565 870.

Prezes Automobilklubu „STOMIL” w Dębicy

Jerzy Matelowski

Do pobrania:

Karta Zgloszenia udzialu w Turnieju.doc
Program Turnieju Januszkowice.doc
wyniki_podstawowe.pdf
wyniki_gimnazjum.pdf
wyniki_ponadgimnazjalne.pdf

Nasi partnerzy: