35-lecie Automobilklubu STOMIL w Dębicy

Szanowni Państwo, Koledzy,

 

Kolejny jubileusz – mija 35 rocznica założenia Automobilklubu „Stomil”w Dębicy. Przyjemnie jest mi przypomnieć, że 5 listopada 1973 r. odbyłosię zebranie założycielskie Automobilklubu Stomil w Dębicy z udziałem władz Polskiego Związku Motorowego i Dyrekcji Dębickich Zakładów Opon Samochodowych. Poprzedzone ono zostało złożeniem do zatwierdzenia Statutu naszego Stowarzyszenia w dn. 31 lipca 1972 r., który Decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w dn. 10 lipca 1973 r. wpisany został do rejestru stowarzyszeń. Tymi formalnymi działaniami ujęto w ramy organizacyjne istniejącą już w Dębicy działalność na rzecz rozwoju motoryzacji, istniejącą od początku lat siedemdziesiątych i wcześniejszych.

Jeszcze przed założeniem Automobilklubu mieliśmy bardzo liczne kontakty ze znanymi przedstawicielami polskiego sportu samochodowego. Doświadczenia przez nich uzyskiwane miały wielkie znaczenie przy projektowaniu nowych konstrukcji opon. Bardzo ważną sprawę miało także reklamowanie wyrobów dębickiego Stomilu. Współpraca ta była wielostronnie korzystna, szczególnie dla Automobilklubu Stomil, ponieważ jego działalność organizacyjna i sportowa finansowana była w dużej części ze środków fabryki. Załogi i serwisy klubowe brały udział w Rajdach Monte Carlo, w Rajdach o Puchar Pokoju i Przyjaźni, w Rajdach o Mistrzostwo Polski oraz w wielu innych imprezach. Organizowaliśmy zimową eliminację Mistrzostw Polski. Pewne ograniczenia w pracy klubu nastąpiły w 1979r. W tym czasie nawiązaliśmy współpracę z innymi przedsiębiorstwami (m. in. z INCO). Klub podjął się także organizacji kursów nauki jazdy samochodowej i motocyklowej, powołując Ośrodek Szkolenia Kierowców. Pod koniec lat osiemdziesiątych weszliśmy w posiadanie pomieszczeń do szkolenia kierowców przy ul. Kolejowej. Później także pomieszczeń przy ul. Kochanowskiego. Służą one nam do chwili obecnej. Rozwinęliśmy działalność wśród dzieci, organizując zawody rowerowe z elementami cyklotrialu i konkursy wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Pzypomnę, że w 1997 roku w zawodach rowerowych uczestniczyło ponad 300 uczniów. Organizowaliśmy również różnego rodzaju zawody samochodowe mające na celu podniesienie umiejętności jeździeckich wśród kierowców, którzy nie uczestniczą w licencjonowanych zawodach sportowych, popularnie zwanymi „KJS”-ami. W 1997 roku po raz trzeci na zlecenie Auto Klubu Dziennikarzy Polskich zorganizowaliśmy część sportową Mistrzostw Polski Dziennikarzy. Zaraz po tym obchodziliśmy swoje 25 lecie, organizując Jubileuszowy Rajd Samochodowy. Wielu członków Automobilklubu otrzymało honorowe odznaczenia Polskiego Związku Motorowego, Stowarzyszenia Auto Klubu Dziennikarzy Polskich oraz honorowe odznaczenia Zasłużony dla Województwa Tarnowskiego. Klub zaś wyróżniony został 13 lutego 1999 r. nagrodą specjalną za organizację najlepszej imprezy sportowej 1998 roku. W dniach 2 – 5 września 1999 r. zorganizowaliśmy kolejny Rajd Dziennikarzy na którym rozpoczęły się obchody 50 – lecia Polskiego Związku Motorowego. Z tej okazji mieliśmy okazję gościć Prezesa Polskiego Związku Motorowego Andrzeja Witkowskiego i wielu członków Zarządu Głównego PZM. Odwiedzili oni nasze biuro przy ul. Kochanowskiego i klub „Pino” przy ul. Kolejowej w którym odbyliśmy ponad godzinne zebranie okolicznościowe. W trakcie tej imprezy dziennikarskiej odbyło się kilka konferencji prasowych, w tym także z władzami miasta i regionu. Podkreślona została w nich społeczna działalność naszego klubu. Podkreślono mocno fakty, że wypracowane przez nas środki finansowe w całości przeznaczamy na działalność statutową. Najbardziej przyjemnym było dla nas stwierdzenie Burmistrza Miasta Dębicy – Zygmunta Żabickiego: „sami nie mają, a innym, potrzebującym, pomocy dają”.

Należy odnotować także fakt, że w 2000 r. nasi zawodnicy sekcji cyklotrialowej zajęli punktowane miejsca w Mistrzostwach Polski w Cyklotrialu. Pod koniec naszego trzydziestolecia, mając własne zaplecze lokalowe, nie musieliśmy się martwić o swoją przyszłość. Do klubu zaczęli przychodzić nowi zapaleńcy, którzy sporty motorowe cenili ponad wszystko. Dalej prowadziliśmy liczne działania w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, współpracując przy tym z Policją, Urzędem Miasta i wieloma innymi instytucjami. Naszym stałym partnerem przy organizacji imprez rajdowych był Auto Klub Dziennikarzy Polskich, a Międzynarodowe Sympozjum Sportowo – Turystyczne Dziennikarzy na stałe wpisało się wśród imprez województwa podkarpackiego i powiatu dębickiego. Coraz częściej o naszym województwie, powiecie i gminach pisze się przez pryzmat organizowanego przez nas rajdu dziennikarzy. Przez to w ostatnich pięciu latach rozwija się nasza współpraca ze Starostwem Powiatowym w Dębicy, z Urzędem Gminy w Dębicy, z Burmistrzem Miasta Pilzna oraz Urzędem Gminy w Brzostku. W biuletynach organizacyjnych rajdu (regulaminie) publikowane są obszerne materiały promocyjne o tych gminach, o ich rozwoju, o walorach przyrodniczo – krajoznawczych, atrakcjach turystycznych, bazie sportowo–rekreacyjnej oraz co wzbudza największe zainteresowanie – o szlakach turystyki rowerowej. Przez to odwiedzamy najciekawsze rejony ziemi dębickiej oraz możliwie najdokładniej prezentujemy walory naszego powiatu.

Dla nas, dla klubu jest to wielka korzyść. Rajd Dziennikarzy jest mile widziany przez szeroką grupę kierowców stawiających pierwsze sportowe kroki z naszego klubu oraz najbliższych nam rejonów. Zainteresowanie tą imprezą jest tak duże, że moglibyśmy ją rozgrywać bez dziennikarzy. Względy finansowo – organizacyjne sprawiają, że pozostaniemy dalej klasą gości w tej imprezie. Ale najważniejsze z tej współpracy jest to, że wytworzyła się nam nowa grupa zawodów, która doskonale spełnia warunki imprezy szkoleniowo – treningowej jakim są zawody z cyklu „Wyścigi o Puchar”.

I tak w 2007 roku rozegraliśmy wyścigi:

luty: Połomia – Gębiczyna o Puchar Burmistrza Miasta Pilzno,

czerwiec: Wyścig uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Dębicy,

październik: Gorzejowa – Gorzejowa o Puchar Wójta Gminy Brzostek

a w 2008 r.:

luty: Dębica – Stasiówka o Puchar Wójta Gminy Dębica,

czerwiec: Wyścig uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Dębicy,

lipiec: Brzostek – Skurowa o Puchar Wójta Gminy Brzostek.

Ten wypracowany ostatnio sposób uprawiania sportów rajdowych – imprez o charakterze szkoleniowym, uważamy za swoje największe osiągnięcie i będziemy chcieli go utrzymać w działaniu możliwie jak najdłużej.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi Miasta Pilzno Józefowi Chmurze, Wójtowi Gminy Brzostek Panu Leszkowi Bieńkowi oraz Wójtowi Gminy Dębica Panu Stanisławowi Rokoszowi. Jest to przyjemna dla nas forma współpracy dla zarządu klubu, organizatorów, i uczestników zawodów.

Natomiast krytycznie oceniamy formę współpracy określaną jako konkurs ofert. Odbieramy ją jednoznacznie. Jest to rzucenie na kolana, po prośbie petenta przed władzą niby to mających ze sobą blisko współpracować organizacji pozarządowych z lokalnymi władzami samorządowymi. Korzystamy z tego, lecz robimy to z niesmakiem. Jest to oddzielny temat i nie będziemy go rozwijać przy okazji tego sprawozdania. Corocznie w październiku obchodzimy dzień bez samochodu. W Europie obchodzony jest Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W dniu 15 października 2008r. Fundacja NORAUTO, uhonorowała nagrodą Auto Klub Dziennikarzy Polskich za organizowane w Polsce seminaria. Składam serdeczne gratulacje Prezesowi AKDP red. Aleksandrowi Żyznemu za to cenne wyróżnienie. Z tej to uroczystości pochodzi stwierdzenie Pani Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Francuskiej, Michelle Alliot – Marie, która że: „poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wymaga dwóch rzeczy: determinacji władzy i świadomości społeczeństwa”. Według nas jest to prawo społeczne, które obowiązuje jak inne prawa przyrody, bez względu na to czy tego chcemy czy nie. Prawo, które trzeba uznać i dążyć do jego przestrzegania.

Z przykrością stwierdzamy także, że nasza świadomość polegająca na przestrzeganiu bezpieczeństwa jest dalej niska. Na co dzień mamy wiele na to przykładów. Najtragiczniejsze jest to, że w dniu 6 września 2008 r. mieliśmy ten przykład na naszej imprezie, w trakcie rozgrywania próby sportowej. Mimo wielu starań i wysiłków, nieświadomi uczestnicy ruchu drogowego, doprowadzili do tragicznego wypadku. Ubolewamy nad tym zdarzeniem. Czynimy starania, aby przynajmniej na naszych imprezach świadomość społeczeństwa była na tyle wysoka, aby nie dochodziło do wypadków. W przyszłym roku planujemy zorganizowanie kilku imprez samochodowych, na których zabezpieczenie będzie jeszcze lepsze niż w tym roku. Większą uwagę poświęcimy naszym staraniom, aby skutecznie uświadomić obserwatorom i kibicom zagrożenia w trakcie ruchu drogowego na zawodach sportowych. Przy tej okazji prosimy ukazujące się w Dębicy pisma i gazety o pomoc przy realizacji tego zamiaru. Tragiczny wypadek nie powinien być sensacją, jest smutnym wydarzeniem i przykładem naszej nieświadomości zagrożeń występujących w ruchu drogowym – zarówno czytelników, jak też i wydawców.

W roku jubileuszowym chcieliśmy zasygnalizować, że w 2007 roku została utworzona nowa strona internetowa Automobilklubu pod adresem: www.akstomil.pl, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Także w 2007 roku otrzymaliśmy licencję na organizowanie zawodów sportowych oraz wielu kolegów otrzymało odznaczenia Polskiego Związku Motorowego i Auto Klubu Dziennikarzy Polskich, w tym po raz pierwszy, te z „najwyższej półki”. Ponadto wielu kolegów zawodników uzyskało licencję sportowe a kilkunastu działaczy uzyskało licencje sędziowskie. Pragniemy także zaznaczyć, że oczekujemy także na odznaczenie państwowe wg wniosków złożonych do Burmistrza Miasta Dębicy w 1998 r. i Starosty Powiatu Dębickiego w 2004 r. Zapytujemy – czy moglibyśmy liczyć w tym zakresie na determinację władzy? Oraz na zakończenie informuję że z okazji Jubileuszu trzydziestolecia i trzydziestopięciolecia nie odbyły się żadne okolicznościowe obchody, natomiast bez okazji także w przyszłym roku planujemy zorganizowanie wielu imprez sportowych, turystycznych, spotkań towarzyskich członków klubu – na które już dzisiaj zapraszamy, a o których szczegółowo poinformujemy na początku 2009 r. Osobne podziękowanie składamy szeregu firmom i instytucjom, które w bieżącej działalności klubu służyły wsparciem finansowym i rzeczowym przy organizacji szeregu imprez sportowych. Należy min wymienić: Fabrykę Farb i Lakierów „Śnieżka”, Przedsiębiorstwo „SURET”, Firmę „OMEGA” w Pilźnie, Firmę „ROMET” z Podgrodzia, „Moto-Hurt” Ropczyce, „Walmot” S.A. z Tarnowa, Sieć serwisową „Degum” z Dębicy oraz samorządy terytorialne : Starostwo Powiatowe w Dębicy, Starostwo Powiatowe w Ropczycach, Urząd Gminy i Miasta w Pilźnie, Urzędy Gmin w Brzostku i w Dębicy.

Jak wygląda stosowanie tego prawa w Dębicy przedstawię na stosownym przykładzie. Od momentu pobudowania obwodnicy w 1976 r. oczekuje się na budowę przyległych do niej dróg serwisowych. Inwestycję tę prowadziła Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, oddział w Rzeszowie. W 1998 r. uzgodniliśmy z Burmistrzem Miasta Dębicy w ramach działającej w tym czasie Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zbudowanie wzdłuż drogi serwisowej przy obwodnicy ścieżki rowerowej w kierunku Latoszyna i Zawady, gdzie Gmina Dębica zlokalizowała i wykonała początek i koniec trasy rowerowej między innymi dla mieszkańców Dębicy. Aby skorzystać z tej trasy często ze względów bezpieczeństwa dojeżdżają do niej autobusem. Kolejny Burmistrz podpisał umowę z GDDKiA, że drogi serwisowe przeznaczone zostaną jako ciągi komunikacyjne dla zlokalizowanych wzdłuż obwodnicy (obecnych i planowanych) przedsiębiorstw. Indywidualne dojazdy do obwodnicy miały by być zlikwidowane. Nie interweniowaliśmy w tej sprawie, gdyż kolejny Burmistrz uznał, iż trzeba dać szansę GDDKiA, by wreszcie w ogóle coś zbudowali. Został wykonany projekt budowlany na ciągi pieszo – jezdne na fragmenty – odcinki pomiędzy drogami dojazdowymi do obwodnicy, nie bardzo wiadomo dla kogo. Dla pieszych chyba nie, sprawdzaliśmy – wzdłuż obwodnicy przechodzi kilka osób dziennie. Dla samochodów osobowych też chyba nie – po co jezdzić po ciągu pieszo-jezdnym i co 500 m wjeżdżać na przecznicę, skoro obok jest obwodnica. Dla samochodów ciężarowych – też nie, gdyż ogranicza to nośność drogi i jej szerokość. Może lepiej było w tym miejscu zrobić ścieżkę rowerową? Determinacja władzy nie polega na tym „by coś nam wreszcie zbudowali”. Jeśli wydajemy państwowe pieniądze – to należy wydawać je na potrzebne i ważne rozwiązania.

Scroll to Top