Program KLUB 2023

W ramach Rządowego Programu “KLUB” – edycja 2023-2025, Automobilklub “Stomil” w Dębicy otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 000 zł. Dysponentem Funduszu jest Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki.

Celem Programu jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, realizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia w lokalnych środowiskach sportowych. Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego.

Wkład własny Automobilklubu wyniósł 554 zł. Pozyskane środki zostały rozdysponowane zgodnie z Regulaminem Zadania, w następujący sposób:

  • Zakup sprzętu sportowego – 4 554 zł
  • Wynagrodzenie dla szkoleniowca prowadzącego zajęcia – 6 000 zł


Zakupiony sprzęt, to: 3 rowery, 4 kaski, 7 zestawów oświetleniowych, akcesoria rowerowe. Sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć prowadzonych przez szkoleniowca Jerzego Ostręgę. Uczestniczą w nich uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej, którzy są również członkami AK Stomil w Dębicy. Zajęcia odbywają się na obiektach PSP w Czarnej oraz w pobliskim parku turystyczno-rekreacyjnym. Sekcja rowerowa BRD działa prężnie już od wielu lat. Uczniowie odnoszą sukcesy w Turniejach Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym. AK Stomil, wspólnie z władzami lokalnymi Gminy Czarna często organizuje tego typu zawody. Zaplanowane są również rajdy (wycieczki) rowerowe na terenie powiatu dębickiego.

Środki pozyskane w ramach Rządowego Programu “KLUB” pozwolą efektywniej przygotować uczniów do Turniejów BRD, co przełoży się na konkretne efekty sportowe, jak również wpłyną na jakość i bezpieczeństwo organizowanych rajdów.

Scroll to Top